top of page
save youth.png

Safe Youth aneb jak na sexuální výchovu a práci s mládeží

 

Zkratka projektu: SAFE YOUTH

 

Stránky projektu: https://safeyouth.eu/cs/

 

Datum: 1.09.2020 - 30.08.2022


 

PARTNEŘI PROJEKTU: 

 

CFPA- Kypriakos syndesmos oikogeneiakou programmatismou (Kypr)

CARDET- Centre for advancement of research and development in educational technology ltd (Kypr) 

KMOP- Kentro merimnas oikogeneias kai paidiou (Řecko)

ECYC- Europese confederatie van organisaties voor jeugdcentra ecyc vereniging (Belgie)

The Rural Hub CLG (Irsko)

Motion Digital S.R.O.(Česká republika)


 

ÚVOD

 

SAFE YOUTH je projekt zaměřený na podporu a posílení postavení pracovníků*ic s mládeží v boji proti sociálním překážkám, kterým dnes mladí lidé čelí kvůli jejich pohlaví, sexuální orientaci a stavu duševního zdraví. Zároveň si tento projekt klade za cíl pomoct mladým rozvíjet jejich odolnost a stav duševní pohody (well-being).
 
Podle studie Eurostatu (2017) bylo v EU 28% mladých lidí ve věku 16-29 let ohroženo sociálním vyloučením. To odkazuje na skutečnost,
že se sociální začleňování mladých lidí může vyvíjet dvěma směry - buď se dostanou na okraji společnosti, nebo se jim podaří dosáhnout vlastní autonomie; podle toho, jak se rozhodnou a  jaké podpory a příležitosti se jim dostane. 
 
Pracovnice*íci s mládeží mohou v této vývojové fázi pomoci a přispět tím, že mladé lidi posílí jak na osobní tak na sociální rovině. Podle Národních pracovních standardů pro práci s mládeží z roku 2008 by měla práce s mládeží umožnit, aby se mladí lidé rozvíjeli celostně, nacházeli svůj hlas, vliv a místo ve společnosti a mohli tak plně využít svůj potenciál.
 

Rozvoj základních sociálně-emocionálních životních dovedností může působit jako ochranný faktor pro posílení postavení mládeže, zejména ve vztahu k jejich sexuálnímu chování, duševnímu zdraví, kvalitě života a duševní pohodě. Jak se prokázalo, mladí lidé, kteří se potýkají se znevýhodněním, jsou obecně méně aktivní občané a mají menší důvěru v instituce; což je může vést k izolaci a pocitu, že jsou méně zahrnuti do svého sociálního prostředí.

.
 

CÍLE PROJEKTU

Prostřednictvím inovativních výukových modulů, školení, online vizuálního prostoru a digitálních únikových místností bude projekt SAFE YOUTH  zvyšovat povědomí, vzdělávat a podporovat pracovníky*ice s mládeží a mládež (včetně marginalizované mládeže) v celé Evropě v oblasti sexuální výchovy, duševního zdraví a životní pohody (well-beingu). Aktivní zapojení pracovnic*íků s mládeží posílí oblast práce s mládeží a povede mladé lidi k sociálně inkluzivnějšímu prostředí.

JEDNOTLIVÉ CÍLE

Cíle projektu, které jsou rovněž v souladu s Evropskou strategií pro mládež 2019–2027 a příručkou ERASMUS + Guide 2020 v oblasti mládeže, jsou:

 

  • Vzdělávat a podporovat pracovníky*ice s mládeží a školitele*ky v osvojování si dovedností v oblastech sexuální výchovy, duševního zdraví, odolnosti a duševní pohody prostřednictvím rozvoje učebních zdrojů a inovativních nástrojů, které používají neformální vzdělávání

 

  • Posílit rozvoj sebeúcty a sebehodnoty cílových skupin mládeže vytvořením vizuálního online prostoru, kde budou k dispozici všechny vytvořené otevřené a gamifikované vzdělávací zdroje (učební pomůcky, vizuální vyprávění, digitální únikové hry)

 

  • Zlepšit znalosti a povědomí pracovnic*íků s mládeží i mladých lidí co se týká otázek sociálního začlenění, sexuální výchovy, duševního zdraví, odolnosti a duševního zdraví (well-being) v návaznosti na evropské hodnoty prostřednictvím zmíněných vzdělávacích zdrojů a studijních pobytů, které se během projektu uskuteční

 

  • Motivovat pracovníky*ice s mládeží k tomu, aby mladé propojovali, angažovali a dodali jim odvahu potřebnou ke zpochybňování sociálních tabu a stereotypů a k vytváření inkluzivnějšího sociálního prostředí

 

  • Pomáhat praktikovat rozvoj politiky týkající se sexuální výchovy a uznání hodnoty práce s mladými na národní úrovni a na úrovni EU.


 

CÍLOVÁ SKUPINA

  • SAFE YOUTH si klade za cíl oslovit v prvních 2 letech projektu na 10 000 osob a více než 50 000 lidí dlouhodobě. Celkem pak 120 pracovníků*ic s mládeží (24 z každé partnerské země), kteří se zároveň zúčastní pilotních studijních programů (výstup IO1 a IO2)

 

  • Více než 2 000 mladých lidí - se zvláštním zaměřením na marginalizovanou mládež, kteří hledají podporu. Celkem 120 mladých lidí (20 na každou partnerskou zemi), kteří se zúčastní workshopů a digitálních únikových her (výstup IO3)

 

  • Přímo i nepřímo bude různými způsoby osloveno 2 000 pracovníků*ic s mládeží, 200 osob s rozhodovacími pravomocemi a více než 100 dalších zúčastněných stran.

 

VÝSTUPY

I01: SAFE YOUTH - Výuková sada s tématy sexuální výchovy, duševního zdraví a pohody (well-being)

I02: SAFE YOUTH jednotná online informační platforma s digitálními herními vzdělávacími zdroji

I03: Digitální únikové hry

I04: Od politiky ke zprávě o praxi

 

Zároveň proběhne studijní návštěva pro celkem 12 pracovníků*ic s mládeží a závěrečná konference s prezentací projektu pro 20 účastnic*íků z každé země.

UŽITÍ GENDEROVĚ CITLIVÉ ČEŠTINY

 

Užitím genderově korektního jazyka chceme přispět k vytvoření školení pro pracovnice*íky s mládeží, ve kterém mohou školitelky*é i mladí lidé bezpečně objevovat téma sexuality a genderu bez sociálních nebo biologických omezení a tabu.

 

V Motion Digital tuto snahu o aktivní zahrnutí všech osob považujeme za nutnost, za vyjádření respektu všem osobám identifikujícím se s jiným pohlavím, než je tradiční rozdělení na mužské a ženské. Užíváním genderově korektního jazyka proto chceme vyjádřit a uznat reálný podíl žen či osob s jiným genderem na chodu společnosti bez toho, abychom zároveň snižovali význam mužů, zmenšovali respekt vůči nim nebo je dokonce na oplátku chtěli nyní z jazyka vystrnadit.

 

Praktické užití genderově korektního jazyka, které jsme pro projekt (a naší komunikaci v Motion Digital) vybrali, vychází z Jazykového doporučení pro český jazyk od lingvistky Mgr. Jany Valdrové, PHD a doporučení od organizace Prague Pride.

 

V psaném projevu používáme hvězdičku, čímž dáváme najevo respekt ke skupinám, které jsou z důvodu používání generického maskulina v českém jazyce prakticky neviditelné. V základu jde tedy především o ženy a dále o osoby dalšího odlišného genderu a pohlaví. Většina z nás se již jistě setkala s používáním lomítka v případě slov o stejném základu, která se liší rodem. Na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, ale hvězdička zahrnuje celé spektrum genderové rozmanitosti, a tedy vyplňuje celý prostor mezi mužským a ženským rodem v jazyce.

př. školení pro pracovnice*íky s mládeží, facilitátor*ka si připraví…

 

Více informací se můžete dočíst v našem článku k tomuto tématu.

bottom of page