top of page
 • jananetikova

FOKUSNÍ SKUPINA NA TÉMA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY V ČESKÉ REPUBLICE


Téma sexuální výchovy je v současné době v České republice velmi aktuální a potřebné. Pod záštitou neziskových organizací vznikají nové příručky pro učitele*ky a je snaha prosadit změny ve výuce sexuální výchovy v rámci povinného školního kurikula. My v Motion Digital jsme velmi rádi, že můžeme prostřednictvím výstupů projektu SAFE YOUTH pomoci této změně.


Dne 15.7.2022 se v Praze uskutečnila malá fokusní skupina. Mezi 9 účastníky byli lektoři*ky a pedagogové*žky volnočasových aktivit pro mládež, koordinátorky*ři a ředitelky*é ve školství, pracovnice*íci v sociálních službách, psychoterapeutky*ti, studentstvo a učitelky*é a čeští klíčoví aktéři*ky v tématu sexuální výchovy a LGBTQ+ zastoupení dvěma organizacemi (Karolína Křížová z Konsentu, Mgr. Karel Pavlica Ph.D. z Prague Pride).


Otázky, které byly účastnícím*kům položeny:


 • Jak vnímáte současnou situaci v oblasti sexuální výchovy? Myslíte si, že existují mezery ve výuce sexuální výchovy, pokud ano, jaké?

 • Co byste chtěli na současné situaci změnit ?

 • S jakými problémy se v oblasti sexuální výchovy potýkáte? Můžete s námi sdílet osvědčené postupy nebo příklady dobré praxe?


Všichni účastníci*ce si byli vědomi nízké úrovně sexuální výchovy v České republice. Z vlastní zkušenosti si ještě dobře pamatují minimum informací, které na toto téma dostali ve škole nebo doma. Toto minimum se většinou týkalo pouze tématu reprodukce, menstruace, používání kondomu a existence AIDS. Tyto informace se většinou probírali buď v hodinách biologie na střední škole, nebo v rámci preventivního programu organizovaného školou. Tato situace v posledních letech bohužel výrazně nezlepšila. Podle průzkumu sexuální výchovy na středních školách (Zpráva z průzkumu sexuální výchovy na středních školách ) České středoškolské unie (ČSU) 40 % středoškoláků ví o sexuální výchově jen velmi málo.


Výběr a kvalita informací ohledně sexuální výchovy závisí na individuální volbě každé školy. Zkušenosti a znalosti studentů*ek v oblasti sexuální výchovy se proto na jednotlivých školách liší. Jedna škola může být v sexuální výchově progresivní a otevřená, zatímco jiná může být velmi konzervativní. Pozitivní je, že se začínají zvyšovat požadavky a iniciativa samotných škol. Možná je to i proto, že se stále hlasitěji ozývají prosby samotných studentů*ek o lepší sexuální výchovu ve školách.


I zástupci*kyně z řad pracovníků*ic s mládeží z DDM nebo jiných mládežnických klubů se snaží dostat sexuální výchovu do svých programů. Kde není sexuální výchova zatím koncepčně zařazena, praxe nejčastěji probíhá tak, že pracovníci*ce s mládeží reagují na žádosti a potřeby, které přicházejí organicky a individuálně od jednotlivých klientů*ek.

Zvlášť v prostředí nízkoprahů je sexuální výchova důležitá zejména pro děti z romských nebo sociálně slabých rodin, kde rodiče s dětmi o sexu vůbec nemluví. Největší výhodou pracovníků*ic s mládeží je, že k nim mládež mívá větší důvěru než k učitelům*kám ve škole nebo někdy k rodičům.


Všichni účastníci se shodli na tom, že sexuální výchova patří do školy i mimo ni a měla by probíhat v rodině.


KDE HLEDAT DOBROU SEXUÁLNÍ VÝCHOVU?


Pokud pracujete s mládeží a hledáte kvalitní zdroje nebo organizaci, na kterou se obrátit, máte štěstí - neziskové organizace jako jsou Konsent, Prague Pride nebo Nesehnutí, přicházejí s moderním a komplexním přístupem k sexuální výchově a výchově ke zdraví. Použít můžete samozřejmě i metodiky vytvořené z projektu SAFE YOUTH, které najdete zdarma ke stažení na webu. Mezi výše uvedenými si velkou pozornost zaslouží také organizace Freya, která se zabývá systémovým zaváděním sexuální výchovy. Freya nabízí vzdělávání, odborné sociální poradenství, metodickou podporu a další aktivity v oblasti sexuality dospělých a mládeže se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.


Již zmíněný Konsent přispívá ke změně sexuální výchovy velkým dílem. Pořádají velmi úspěšné workshopy a kampaně na sociálních sítích o souhlasu a prevenci sexuálního násilí pro střední a vysoké školy, učitele*ky, kluby a bary, podniky a rodiče. Na jejich webu najdete ke stažení metodiku pro výuku sexuální výchovy pro základní a střední školy "Žádná tabu před tabulí". Prague Pride dlouhodobě nabízí řadu seminářů a publikací specializovaných na genderovou tématiku a specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost. Také organizace Freya již vydala dvě knihy. První z nich se jmenuje "Pojďme se bavit o sexualitě.”. Letos vydali druhou knihu "Jak sexuálně vzdělávat děti a dospívající s PAS.”


Mezi další poskytovatele sexuální výchovy v České republice patří organizace primární prevence a jednotlivci z řad psychologů*žek a terapeutek*ů, kteří pracují s tématy intimity a sexuality, emocí a traumat, ženství, ženského zdraví nebo mužství.


Co se týče sexuální výchovy v českých rodinách, situace se opět liší rodina od rodiny. Naštěstí organizace Konsent pořádá i semináře pro rodiče a nyní realizuje vydání knihy o sexuální výchově. Kniha je inkluzivní pro různé rodiče z různých prostředí a jmenuje se "Děti to chtějí vědět taky"ÚSPĚCHY A VÝZVY V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽÍ


V tomto bodě účastníci opět nejčastěji zmiňovali práci několika českých organizací, které v posledních letech nejvýznamněji přispěly ke zviditelnění a detabuizaci problematiky sexuální výchovy. Mezi tyto organizace patří Konsent a jeho zakladatelka Johanna Nejedlová, Prague Pride, Freya, F*era z Nesehnutí, Duo docentky a Moje tělo je moje.


Velmi úspěšný je mezi mladými lidmi podcast Vyhonit ďábla, na který navázal seriál Na záchodcích v iVysílání České televize. Mezi další populární podcasty patří Sádlo, Šeptem, Hra, Balanc, Pod kontrolou nebo Kvér vysílané na veřejnoprávním Českém rozhlase-Wave (Český rozhlas-Wave).


První významný a náročný krok na politické úrovni jistě učinil Konsent, který zorganizoval setkání organizací zabývajících se tématem sexuální výchovy (přizváno bylo i MŠMT). Na základě jehož výsledků nyní Konsent píše dopis ministerstvu školství s návrhem na změny v sexuální výchově. Změny ve školním vzdělávacím programu iniciuje také Mgr. Karel Pavlica Ph.D. z Prague Pride - oficiálně připomínkuje novou "nultou" neveřejnou verzi RVP pro sexuální výchovu. Podle něj je současná verze stále velmi zastaralá, patologizující a chybí v ní celá řada LGBT témat. RVP musí ještě projít veřejným připomínkováním před konečnou velkou revizí. Což má své výhody i nevýhody (i silné konzervativní iniciativy a subjekty se dostanou ke slovu a mohou výrazně ovlivnit výsledná doporučení). O konečné podobě nové sexuální výchovy ve školách se tedy teprve rozhodne.


Velkou výzvou v České republice nyní je, jak tyto kvalitně připravené programy, lektory*ky a materiály dostat do oficiálních školních a mimoškolních osnov a jak vyškolit co nejvíce učitelek*ů a pracovnic*íků s mládeží, kteří by tyto znalosti předávali dál.


Přáním účastníků*icí fokusní skupiny by proto bylo, aby:


 • ministerstvo školství alespoň výrazně podporovalo neziskové organizace, které jsou aktivní v rozvoji a aplikaci sexuální výchovy ve školách a klubech mládeže

 • nové osnovy sexuální výchovy zahrnovaly témata sexuálního a duševního zdraví, pohody, reprodukčního zdraví, souhlasu atd.

 • materiály k sexuální výchově již nebyly heteronormativní/cisnormativní

 • se nevytvářela žádná další tabu

 • byla možnost otevřeně hovořit o sexu již od útlého věku

 • se v mateřských školách zavedla výuka o těle, o dotycích, o asertivitě

 • metodiky sexuální výchovy a učebnice lékařství používaly slova jako vulva, ženský orgasmus, klitoris...

 • se otevřeně mluvilo o “body shamingu” (stud za tělo)

 • abychom měli více pozitivních vzorů pro rodiče a odborníky*ce, kterým by chtěli naslouchat

 • abychom byly vedeni k větší úctě a respektu k sobě samým i k druhým

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page