top of page
 • jananetikova

Tisková zpráva_projekt GoGreenPartneři projektu GoGreen s potěšením oznamují, že zelené kurikulum pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (VET) je dokončeno a k dispozici na webových stránkách projektu GoGreen.

Cílem tohoto učebního plánu je vybavit poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy tak, aby mohli rozvíjet své dovednosti a klíčové schopnosti, kompetence, zvýšit svou znalosti o problematice změny klimatu a poskytnout jim potřebné nástroje k řešení výzev, kterým čelí soukromý sektor a podnikatelé.

Školící kurz je rozdělen do následujících šesti částí:

 • Sekce 1: Dostupné digitální nástroje pro mobilní hry s rozšířenou realitou

 • Sekce 2: Školící modul 1 - Podnikání - Vysoké emise skleníkových plynů (GHG), který

 • ovlivňují klima

 • Sekce 3: Školící modul 2 - Riziko pokut a sankcí

 • Sekce 4: Školící modul 3 - Identifikace příležitostí k významnému snížení nákladů

 • Sekce 5: Školící modul 4 - Zvýšení marketingové image - sociální aspekty podnikání a odpovědnosti

 • Sekce 6: Rámec pro návrh vzdělávání


Kromě toho učební plán obsahuje pokyny s explicitním souborem výsledků učení, přidělený čas pro každou učební jednotku a příručku pro lektory. Kromě toho je k dispozici návrh výuky, aby poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy mohli vytvářet plány výuky/scénáře s využitím učebních materiálů a mobilních her s rozšířenou realitou k propagaci ekologických a digitálních kompetencí v soukromém sektoru.

Každý vzdělávací modul obsahuje následující podsekce:

 • “Osnova modulu" je podsekce, která poskytuje přehled o výuce, cílech, obsahu, aktivitách, hodnocení a vybavení.

 • Podrobný "Plán výuky": představuje každé dílčí téma/aktivitu, potřebnou dobu trvání a potřebné školicí materiály.

 • "Materiál k činnostem a hodnocení": obsahuje předběžné a následné kvízy, které slouží jako podklad pro hodnocení, k vyhodnocení počátečních, respektive získaných znalostí, jakož i veškeré další podrobnosti, které jsou důležité pro cvičení uvedená v plánu výuky.


Učební plán bude přeložen do všech partnerských jazyků (EL, ES, IT, CZ) a bude k dispozici na webových stránkách projektu.

​CO JE ROZŠÍŘENÁ REALITA? Učební plán se zaměřuje na rozšířenou realitu, kterou lze popsat jako novou technologii, která umožňuje rozšířit/vylepšit reálný fyzický svět o virtuální informace. Učební plán obsahuje příklady metod rozšířené reality a také doporučení pro tyto nástroje. Učební plán obsahuje seznam všech dostupných digitálních nástrojů pro mobilní hry s rozšířenou realitou a příslušný software v plánech hodin/scénářích souvisejících s prací poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a analytické pokyny k používání těchto nástrojů a omezení jejich dostupnosti.

Navštivte naše webové stránky na adrese www.gogreen-project.eu a sledujte nás na Facebooku @GoGreenProjectEU, abyste měli přehled o novinkách, aktivitách, pokroku a oznámeních týkajících se projektu.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page