top of page
  • jananetikova

Zkušenosti s realizací projektu GoGreen na místní úrovni


Jsme na konci projektu GoGreen. Naším posledním úkolem bylo uspořádat závěrečnou fokusní skupinu s účastníky (poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, zúčastněnými stranami a školiteli), kteří s námi testovali vytvořené školicí materiály. Získali jsme následující zpětnou vazbu. Ti, kteří se zúčastnili pilotního projektu školicích materiálů, byli většinou nováčky v oblasti zelené ekonomiky. Byla to pro ně zajímavá zkušenost, která rozšířila jejich povědomí o změně klimatu a možnostech zelené ekonomiky pro malé a střední podniky. Líbilo se jim, že tento projekt pomáhá lidem přemýšlet a uvádí některé příklady, jak se mohou podniky a jejich zaměstnanci zapojit do zlepšování životního prostředí. Také si myslí, že projekt se zabývá velmi důležitým tématem, a to velmi komplexně a důsledně. Jako hlavní přednosti projektu bylo uvedeno, že se projekt snaží řešit jeden z největších problémů, kterým planeta čelí. Skutečnost, že se dostává do určité hloubky těchto otázek a buduje povědomí o znečištění a změně klimatu, byla velmi dobře přijata. Za pozitivní stránku projektu byla považována snaha otevřít tyto otázky v prostředí firemního vzdělávání a novým inovativním způsobem - prostřednictvím hraní rolí (role-playing). Výstupy ukázaly některé praktické příklady toho, co mohou zaměstnanci, manažeři a majitelé firem udělat pro to, aby pomohli životnímu prostředí. Nabídl také řadu nástrojů AR a způsobů, jak s nimi pracovat (zejména v rámci MOOC). Velmi pozitivně bylo přijato, že vzdělávání a materiály, které jsou k dispozici zdarma, jsou snadno dostupné pro každého.


Odborníci nebo osoby pracující v oblasti zeleného vzdělávání, udržitelnosti a hospodářského rozvoje, odborného vzdělávání a přípravy tak mohou vytvořené materiály použít například k oslovení příslušných institucí a škol s nabídkou na její realizaci. Vzhledem k finanční podpoře z projektu Erasmus+, která umožnila tvorbu vzdělávcích materiálů, však lektoři nesmí materiály monetizovat. Z hlediska tematického zaměření vzdělávacích výstupů je dobře zvoleno téma spotřeby, hospodaření se zdroji, environmentálních postojů a především transformace malých a středních podniků tak, aby lépe pomáhaly snižovat zátěž spojenou se změnou klimatu.Tak jako je důležité mluvit o změně klimatu a jeho důsledcích, neméně důležitým tématem je nutnost zvyšovat povědomí o nerůstu, o celospolečenské transformaci, o společnosti založené na potřebách a nenásilí. Je to podstatné a někdy i cennější než "zelená ekonomika", která jen energicky omývá některá neudržitelná paradigmata dnešního kapitalismu.0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page